กระทรวงสาธารณะสุข แถลงการณ์อัพเดตสถานการณ์โควิด-19

กระทรวงสาธารณะสุข แถลงการณ์อัพเดตสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. ได้ออกมา แถลงการณ์อัพเดตสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ผ่านมาทาง อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีบทบาทที่สำคัญมากในการควบคุม ป้องกัน ติดตาม

สถานการณ์โควิด ในการในชุมชน ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่เชื้อ ทาง อสม.ก็จะดำเนินการติดตาม คอยสอดส่องดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำการคัดกรอง รวมถึงการสำรวจประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ติดเชื้อเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการกินการอยู่รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติต่าง ๆ

ป้องกัน โควิด19

และตอนนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)หลังจากแถลงการณ์อัพเดตสถานการณ์โควิด-19ได้มีนโยบายการแจกจายชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ทั่วประเทศ จำนวน 8.5ล้านชุดพร้อมกันในวันที่ 16กันยายนนี้

โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ช่วยกระจายชุดตรวจไปยังชุมชนให้เร็วและได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเห็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินการในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีส่วนในการให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้เครื่องตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นที่

กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางให้ศูนย์บริการสุขภาพอบรมชุดความรู้ในการให้คำแนะนำและการใช้ชุดตรวจ ATK(Antigen Test Kit)ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจด้วยตนเองเพื่อลดการสัมผัสการใกล้ชิด แต่ด้วยความหลากหลายของยี่ห้อชุดตรวจ เลยอาจจะทำให้มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป

จึงทำให้เราต้องมีคนที่คอยแนะนำในการใช้รวมถึงคอยติดตามผลของการตรวจให้กับประชาชนชนว่าถ้ามีผลเป็นลบหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงควรแยกกักตัวเฝ้าระวังอย่างไร แล้วค่ามีผลเป็นบวกต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องเข้าการรักษาที่ไหนหรือต้องเข้าบริการจุดพักคอยที่ไหน อย่างไร

กระทรวงสาธารณะสุข โควิด

โดยการอบรมจะมีชุดความรู้ง่าย ๆ ทางโซเชียลมีเดียพร้อมกับคลิปวิดิโอให้ อสม. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่เรียกว่า “มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล” SCMA (Strong COVID-19 Management Area) โดยการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อสม. จะมีข้อมูลที่รอบด้านในการป้องกันในการติดเชื้อในชุมชนตั้งแต่การสำรวจเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำ การรณรงค์ในการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแนวทางในการปฏิบัติตัวในป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.โดยมี 5มาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่อาจจะยังขาดแคลนหรือเข้าไม่ถึงข้อมูล เพราะเรายังไม่รู้ว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 จะหมดไปเมื่อไหร่