ข่าวโควิดวันนี้ 26/09/64

ข่าวโควิด จังหวัดสงขลา ข่าวโควิดวันนี้ 26/09/64

อัพเดทข่าวโควิด 26/09/64
อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” ในจังหวัดสงขลา ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 409 หายป่วยกลับบ้าน 317 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ 10 อันดับแรก แบ่งเป็น

  • กรุงเทพมหานคร 1,976 ราย รวมสะสม 360,072 ราย
  • สมุทรปราการ 713 ราย รวมสะสม 106,681 ราย
  • ชลบุรี 651 ราย รวมสะสม 84,435 ราย
  • ยะลา 558 ราย รวมสะสม 21,009 ราย
  • ระยอง 517 ราย รวมสะสม 29,805 ราย
  • นครศรีธรรมราช 477 ราย รวมสะสม 14,111 ราย
  • สมุทรสาคร 412 ราย รวมสะสม 87,685 ราย
  • สงขลา 409 ราย รวมสะสม 28,073 ราย
  • นราธิวาส 370 ราย รวมสะสม 22,091 ราย
  • ราชบุรี 297 รายรวมสะสม 28,746 ราย