ฉีดวัคซีนสถานีบางซื่อ

ฉีดวัคซีนสถานีบางซื่อ

อัพเดทข่าวโควิดแจ้งศูนย์ ฉีดวัคซีนสถานีบางซื่อ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชน โดยได้เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วทั้งหมดจำนวน 1.2 ล้านโดส โดยช่วงแรกได้รับจัดสรรเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวก คาดว่าให้บริการครบ 2 เข็มไปหมดแล้ว และต่อมาสถานีกลางบางซื่อได้รับจัดสรรเป็นการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งจะครบกำหนดการรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ ให้ประชาชนที่เคยเดินทางมารับวัคซีนเข็มแรกที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เมื่อถึงกำหนดการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ฉีดวัคซีนสถานีบางซื่อ

โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนดังนี้ โดยได้จัดทำหนังสือเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส่งไปให้กับสาธารณสุขของจังหวัด เพื่อที่จะได้จัดเตรียมจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จากการอัพเดทข่าวโควิดวันนี้คนที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วเฉพาะคนต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ โดยสามารถที่จะเปลี่ยนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง จะได้ไม่ต้องเดินทางมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเพราะอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อโควิด-19 ระหว่างการเดินทางและขณะที่รอคิวฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ และจะทำให้ลดปริมาณความแออัดได้เป็นอย่างดี  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. นำใบนัดฉีดเข็ม 2 ที่เคยได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนถึงกำหนดการนัดหมายฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  2. แสดงหลักฐานใบนัดฉีดเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลทำการนัดวันฉีดวัคซีน
  3. เดินทางมาฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่โรงพยาบาลนัดหมายใหม่ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำการแจ้งยอดมายังผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ทางส่วนกลางจะรับเรื่องและทำการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปให้กับโรงพยาบาลนั้นๆ จะได้ไม่ต้องเดินทางมายังสถานีกลางบางซื่อเป็นครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนที่มาฉีดเข็มแรกที่สถานีกลางบางซื่อต้องอัพเดทข่าวโควิดเพื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจจะทำให้เราไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนเข็มสอง

การเพิ่มตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดอย่างมาก ส่วนประชาชนอาศัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องคอยติดตามอัพเดทข่าวโควิดอีกครั้งว่าทางกระทรวงสาธารณสุข จะมีการประกาศแบบเดียวกับต่างจังหวัดหรือไม่ หลังจากมีประกาศไปนั้นทางโรงพยาบาลที่สังกัดกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นใบนัดไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำเพิ่มว่าขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 ครบทุกคน