ชีวิตยุคใหม่ห่างไกลโควิด-19

ชีวิตยุคใหม่ห่างไกลโควิด-19

ชีวิตยุคใหม่ห่างไกลโควิด-19 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ได้รับการประกาศให้เป็น ภาวะฉุกเฉินเนื่องจากเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดไปยังหลายๆที่ภายในประเทศและต่างประเทศทำให้การควบคุมโรคค่อนข้างไปเป็นได้ยากลำบากเพราะการที่จะหาจุดเริ่มต้นของโรคระบาดนี้ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดมาจากไหนเกิดจากอะไรและยังไม่มียารักษาจากโรคดังกล่าวเพียงแต่ขั้นตอนการรักษาให้กินยาตามอาการ ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาอาการเบื้องต้น บางรายถึงขั้นปอดอักเสบอย่างรุนแรง

      แต่โดยรวมโรค(โควิด-19) ชนิดนี้จะผ่านการติดเชื้อโดยตรงกับละอองฝอยขนาดใหญ่ จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ ที่เกิดจากการไอและการจามหรือพูดคุยและสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ จะสามารถทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย และติดเชื้อจากการที่นำมือไปสัมผัสกับสิ่งของ แล้วมาจับโดนหน้าตา จมูก ปาก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากการแพร่ระบาดนี้ค่อนข้างรุนแรงประชาชนทุกคนต้องคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กับกระทรวงสาธารณะสุขที่ประกาศให้แก่ประชาชนได้ทราบและคอยเฝ้าระวัง

ห่างไกลโควิด

แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร และที่สำคัญเลย กินร้อนช้อนกลางล้างมือ เราควรที่จะล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % วิธีการล้างมือ มีด้วยกัน7วิธีได้แก่ ล้างด้วยน้ำและสบู่ ใช้ฝ่ามือถูกัน ,ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกมือ,ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว,ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ, ใช้ฝ่ามือถูนิ้วโดยรอบ, ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ, ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ควรล้างมือบ่อย20วินาที สำหรับวิธีป้องกันตนเองอีกหนึ่งวิธี การสวมหน้ากากอนามัย แนะนำให้ทุกคนสวมเมื่อไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่น สาธารณะ ส่วนหน้ากากอนามัยควรใช้ 1 ครั้งแล้วทิ้ง จากการที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐทำให้ประชาชนต้องอยู่รวมกันในครอบครัวเราจะต้องสวมหน้ากากตลอดการพูดคุยกับสมาชิกในบ้านหรือจะต้องทานอาหารแยกกันไปก่อนการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในบ้านสิ่งที่ต้องหยิบจับบ่อยๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร และสิ่งสำคัญที่สุดบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุจะต้องดูแลให้ดีที่สุด หรือผู้ที่โรคประจำตัว ต้องคอยดูตัวเอง

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์

หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นการสัมผัสในที่สาธารณะ พกเจลเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะ แยกของส่วนตัวออกจากส่วนรวม หากจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกลับมาควร กักตัวเอง 14 วันตามมาตรการของรัฐกำหนด