ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีน ?

ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีน

ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีน ?

ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีน ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ค่อนข้างหนักในประเทศไทย และมีโรคติดเชื้อที่จะเริ่มเข้ามาในไทยหลายๆสายพันธุ์ ทำให้ส่งผลถึงมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แล้วยังมีผู้ป่วยที่ยังรอเตียงรักษาอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้ได้ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าขั้นวิกฤตจำเป็นจะต้องหานำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาฉีดให้ประชาชนโดยเร็ว และวัคซีนเป็นแกนหลักสำคัญของประชาชน และประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ในขณะนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 มีวัคซีนที่ช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดในระหว่างที่รอยาที่จะมารักษาโรคนี้โดยเฉพาะต้องฉีดวัคซีนเพื่อช่วยลดความรุนแรงได้ เราจะเห็นตัวอย่างได้จากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วหลายล้านโดสทั่วโลก เพราะฉะนั้นเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวัคซีนเป็นคำตอบที่ดีให้กับประชาชน

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน

ปฏิกิริยาของการฉีดวัคซีนในร่างกายเกิดขึ้นชั่วคราวไม่นานก็จะหายไปส่วนมากจะเป็นมากสุดแค่ 1-3 วันแล้วกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องชั่วคราวและไม่เป็นอันตรายใดใด วัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันทุกยี่ห้อสามารถป้องกันโรคโควิด-19 รุนแรงได้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการจัดอันดับความสำคัญให้กับกลุ่มเสี่ยง พวกที่มีปัญหาโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19ได้ประโยชน์กับตัวเราและคนรอบๆข้าง เป้าหมายในการฉีดวัคซีนคือ เพื่อลดอาการของผู้ที่ป่วยที่เป็นโรคโควิด -19 และลดการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด-19และมีการสร้างภูมิคุ้มกันในกับระดับประชากรที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากปริมาณของวัคซีนที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด กลุ่มเป้าหมายในระยะแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคสูง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายในระยะถัดไปเมื่อมีปริมาณวัคซีนมากขึ้น คือ ประชาชนทั่วไป อาจจะมีคำถามสำหรับผู้จะเข้ารับการฉีดวัคซีนว่าในร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลากี่วัน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 คำตอบก็คือ วัคซีนที่จะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานสูงสุดในร่างกาย หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลาเฉลี่ย  14-28 วัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สิ่งที่แพทย์เตือนในข้อควรระวังผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะยาว ก็คือ ระยะเวลาการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยรวมแล้วการฉีดวัคซีนยังไม่ถึงปีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำจะต้องมีการติดตามผลและคอยเฝ้าระวังอาการ