ผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตุลาคม 2564

แจ้ง ผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19


ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19/ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ได้ที่…ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่(ตึก SME โดยเข้าทางประตู 5)เวลา 08.00-15.00 น. หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย)

แจ้งอัพเดทข่าวสถานการณ์โควิดใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยแจ้งไปถึง ผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19