มาตรการแจกเงินลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19

มาตรการแจกเงินลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19

มาตรการแจกเงินลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19

มาตรการแจกเงินลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19 รัฐเปิดมาตรการเยียวยาสำหรับประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากมีการเรียกร้องให้มีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากพิษของโควิด-19 เริ่มที่จะเป็นไปทิศทางที่ดี รัฐจะมีการแจกเงินให้กับ กลุ่มอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เหมือนกันในแต่ละวัน หรือรายได้ไม่คงที่นั่นเอง และอีกหนึ่งในมาตรการเยียวยาในครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้มีการ
แจ้งมาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

ผลกระทบจากโควิด-19 มีมาตรการเยียวยาล็อคดาวน์10จังหวัดหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีก รัฐจึงมีมาตรการล็อคดาวน์ให้กับพื้นที่ที่พบยอดผู้ติดเชื้อสูง ซึ่งรัฐจะเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการ

เยียวยาล็อคดาวน์

ทั้งหมดนี้เป็นระยะเวลา1เดือน พร้อมลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2เดือน ขณะนี้การล็อกดาวน์10จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มและมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นอีก มีการแจกเงินให้กับผู้ที่ประกันตน ม.33 ม.39 ม40 ฟรีแลนซ์2,500-5,000บาท และนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับ ครม.มีทั้งหมด4เรื่อง ได้แก่ เรื่องเยียวยา,ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าเทอม และมาตรการเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยหรือพักชำระหนี้ โดยที่หารือกับครม.เห็นชอบกับมาตรการที่รัฐจะช่วยเหลือในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ มีกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบใน10จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นระยะเวลา1เดือน มาตรการที่เยียวยาเรื่องค่าไฟ ประชาชน ส่วนมาตรการเยียวยาลดค่าน้ำให้กับประชาชนลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ10เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก การลดค่าน้ำในส่วนนี้จะไม่รวมในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา2เดือน 

ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2เดือน ขณะนี้การล็อกดาวน์10จังหวัด

ในการเห็นต่างเรื่องการเยียวยามาตรการที่เกี่ยวกับโควิด-19  ในหลักความเป็นจริงรัฐควรมองมุมมองของประชาชนว่าความต้องการของประชาชนสูงสุดคือเรื่องอะไร ดูจากการะแสข่าวต่างๆจะได้เห็นว่าประชาชนเรียกร้องเรื่องการหาวัคซีนดีๆ หรือการ ฉีดวัคซีนฟรี และการตรวจโควิด-19ฟรี ให้กับประชาชนรัฐควรมองถึงเรื่องพวกนี้มากกว่ามาตรการเยียวให้กับประชาชนหรือมาตรการล็อคดาวน์เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพื้นที่เสี่ยง ประชาชนควรมีวัคซีนดีๆได้ฉีด หรือ ควรได้ฉีดฟรีอยู่แล้ว เพราะการฉีดวัคซีนคือการลดความรุนของโรคระบาดแล้วจะทำให้ประเทศได้กลับมาเป็นปกติได้ ส่วนการเยียวยาได้แค่เขตพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งหลักความเป็นจริงแล้ว ทั่วประเทศใน 77 จังหวัดโดนวิกฤตไปต่างๆนาๆกันอยู่แล้วประชาชนควรจะได้รับสิทธิ์เหมือนกันทั้งหมด รัฐบาลควรปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารการทำงานของรัฐเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความสับสน