ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อใหม่เพิ่ม

ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อใหม่เพิ่ม

แม้ว่า ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านก็มีเยอะเช่นเดียวกัน วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานว่ามีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,503 ราย หายป่วยกลับบ้านสะสมมากกว่า 508,089 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,786 ราย แบ่งออกเป็นรักษาในโรงพยาบาล 73,966 ราย และรักษาในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 140,820 ราย หายป่วยสะสม 508,089 ราย  และมีแนวโน้มการหายป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 19,983 ราย ลดลงจากเมื่อวาน โดยแบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 19,633 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 350 ราย และเสียชีวิต 138 ศพ เสียชีวิตสะสม 6,045 ราย ผู้ป่วยมีอาการหนักปอดอักเสบ 5,157 ราย

ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้

ขณะที่ภาพรวมของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ข้อมูลจากหมอพร้อม ณ ตั้งแต่วันที่ 28 – 7 สิงหาคม 2564 พบว่าการฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมมากกว่า 20,478,635 เข็ม ซึ่งเป็นการฉีดในรายวันที่ผ่านมามากกว่า 182,972 เข็ม รวมฉีดวัคซีนเข็มแรกสะสมมากกว่า 15,843,283 เข็ม และฉีดเข็มที่สองมากกว่า 4,438,168 เข็ม และฉีดเข็มสามสะสมมากกว่า 197,184 เข็ม

ในส่วนของข้อมูลกระทรวงการคลังอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือว่า อว. รายงานสถิติการฉีดวัตซีนโควิด-19 ทั่วโลก ภาพรวมตอนนี้ฉีดไปแล้วมากกว่า 4,379 ล้านเข็ม และมีอัตราการฉีดแล้วเฉลี่ยต่อ 42.7 ล้านเข็ม ซึ่งก็มีแนวโน้มในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ขณะที่อาเซียนเองก็มียอดฉีดวัคซีนรวมกัน 176 ล้านเข็ม ซึ่งก็เป็นประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุด 73 ล้านเข็ม รองลงมาคือมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย  

10 อันดับจังหวัด ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ สูงที่สุดในไทย

อันดับจังหวัดยอดติดเชื้อรายใหม่ยอดติดเชื้อสะสม
1กรุงเทพมหานคร3,080181,990
2ชลบุรี1,47636,355
3สมุทรสาคร1,39140,992
4สมุทรปราการ1,13748,091
5นนทบุรี75729,823
6ปทุมธานี66223,300
7นครปฐม57815,947
8ฉะเชิงเทรา44913,933
9สระบุรี3969,815
10พระนครศรีอยุธยา39310,636

10 อันดับประเทศ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงพุ่งสูง เนื่องจากมีการพบไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้า ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านคนในไม่กี่เดือนหน้า

อันดับประเทศยอดติดเชื้อรายใหม่
1สหรัฐอเมริกา68,950
2บราซิล43,033
3อินเดีย39,070
4รัสเซีย22,320
5สหราชอาณาจักร28,612
6อิหร่าน26,439
7ฝรั่งเศส25,755
8ตุรกี25,100
9รัสเซีย22,320
10ไทย21,838

ด้านหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลก มีการายงาน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 202,926,168 ราย เพิ่มขึ้น 563,596 ราย และจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั่วโลก จำนวน 4,298,298 ราย เพิ่มขึ้น 8,557 ราย หายป่วย เพิ่มขึ้น 409,031ราย 182,277,320 ราย รวมหายป่วยสะสม 182,277,320 ราย