รายงานสถานการณ์โควิด

รายงานสถานการณ์โควิด ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการ อัพเดตข่าวโควิด พบผู้ป่วยใหม่จากการ ติดเชื้อในประเทศ โดยเฉลี่ย21,112 รายต่อวัน และเพิ่มขึ้นร้อยละ3 จากค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่20,481 รายต่อวัน อัตราการเพิ่มชะลอตัวลงเป็นเวลา4 สัปดาห์ต่อเนื่องกันจากร้อยละ34 สู่ร้อยละ24, 11 และ3 ตามลำดับ

ในส่วนยอดผู้ติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยยังคงทรงตัวอยู่ที่ราว21,000 รายต่อวัน แม้ว่าสถิติสูงสุดคือ23,021 ราย จะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้วยอดรายวันในกรุงเทพมหานครผันผวนระหว่าง 4,100 ถึง5,100 ราย โดยสัดส่วนผู้ติดเชื้อ ในกรุงเทพมหานครยังคงคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วคือร้อยละ21.5 จากยอดรวมของทั้งประเทศ

รายงานสถานการณ์โควิด

กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด อัพเดตข่าวโควิดว่าผู้ติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 16,885รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังการตรวจเชื้อให้ประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงผู้ที่ปรากฏอาการของโรคโควิด19 ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความกังวลว่าตนอาจได้รับเชื้อและ3,845 ราย ตรวจพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(โครงการตรวจเชื้อให้ประชาชนในชุมชนที่หน่วยงานสาธารณสุข ดำเนินการเอง) และยังมี 205,946 รายกำลังรับการรักษา(ผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อ)

โดย48,895รายอยู่ในโรงพยาบาล และ157,051ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนามและกักตัวที่บ้าน สถานพยาบาลจะยังคงต้องแบกรับภาระที่สูงมากในการดูแลผู้ป้วยโควิด19 และยอดผู้เสียชีวิต ก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไป สิ่งที่ยังคงสำคัญอย่างยิ่งคือการที่ทุกคนในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่ทำได้ง่ายๆ เพื่อตัดห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด

ฉีดวัคซีน

หากเป็นไปได้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก และไอจามให้ถูกวิธีโดยใช้กระดาษทิชชู่ ทิ้งกระดาษทิชชู่ในภาชนะที่ปลอดภัยและล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ หากเราทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและลดการสูญเสียชีวิตได้จริง

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้อัพเดตข่าวโควิดอีกว่า ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด19 ในประเทศไทยมีอัตรายอดผู้เสียชีวิตสูงการวิเคราะห์ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาม พบว่าร้อยละ63 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป แม้ว่าผู้ป่วยโควิดในวัยนี้จะมีเพียงร้อยละ10 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ6 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60 ปี จะอยู่ร้อยละ0.42 สรุปคือโอกาสที่คนอายุ60 ปีขึ้นไปจะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด19 มีสูงกว่าคนที่อายุต่ำ กว่า60 ปีอถึง14 เท่าเลยทีเดียว

ป้องกันโควิด