วิธีป้องกันโควิด-19

วิธีป้องกันโควิด-19 ปกป้องตนเองและคนรอบข้าง

วิธีป้องกันโควิด-19 ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด แม้ปัจจุบันจะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงที่มาของการแพร่ระบาดของโรค แต่องค์การอนามัยโลกได้สันนิษฐานว่าอาจมาจากเนื้อของสัตว์ป่าที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด และเชื้อไวรัสนี้ได้แพร่กระจายเข้าสู่คนด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มาจากการไอ จาม เพราะฉะนั้นเราจึงควรดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ดังนี้

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำเปล่า หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะวิธีนี้จะช่วยกำจัดเชื้อโรคโควิด-19 รวมทั้งไวรัสที่อาจอยู่ในมือของคุณ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก เนื่องจากมือที่สัมผัสพื้นผิวสามารถนำไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ร่างกายได้ ผ่านทางการสัมผัสตา จมูก หรือปาก โดยไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

ล้างมือป้องกันโควิด

นอกจากนี้ ขณะที่มีการไอ จาม ควรปิดปากและจมูกให้สนิท เช่น ไอหรือจามใส่ข้อศอกที่งอเข้าหาตัว หรือใช้ทิชชู่ แต่เมื่อใช้ทิชชู่แล้วให้ห่ออย่างมิดชิดก่อนทิ้งในถังขยะและล้างมือให้สะอาด และอย่าลืมทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ และหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นอกเหนือจากข้อปฏิบัติข้างต้นแล้ว ยังต้องระยะห่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19 ขณะเดียวกันควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ โดยก่อนและหลังสวมหน้ากากควรล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้สวมหน้ากากครอบคลุมจมูกและปาก กรณีที่ใช้หน้ากากผ้าให้ทำความสะอาดด้วยการซักในน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน และงดการใช้หน้ากากมีวาล์ว

เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง พื้นที่ชุมชนแออัดที่มีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ดีในพื้นที่แออัด  หรือการใช้เวลาร่วมกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลานาน เพราะผู้ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ผ่านละอองทางเดินหายใจได้

งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การร้องเพลงประสานเสียง การออกกำลังกาย ไนท์คลับ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก สำหรับกรณีอยู่ในพื้นที่อาคารให้เปิดหน้าต่างเพื่อช่วยระบายอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม ควรงดกิจกรรมพบปะกับผู้คนภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19

จะทำอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกไม่สบาย ?

            ก่อนอื่นต้องศึกษาให้ดีว่าอาการของโรคโควิด19 เป็นอย่างไร โดยทั่วไปแล้วอาการที่พบบ่อยส่วนใหญ่ คือ มีไข้สูง ไอแห้ง ๆ เหนื่อยง่าย และอาการอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละรายที่พบได้น้อย เช่น บางรายสูญเสียการรับรสชาติ กลิ่น ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก ตาแดง ท้องเสีย หรือผื่นที่ผิวหนัง เป็นต้น

หากสงสัยว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กักตัวเองเพื่อดูอาการแม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม เช่น ไอ ปวดศีรษะ มีไข้เล็กน้อย จนกว่าจะหายดี หรือหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาสายด่วนเพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและดูแลรักษาอาการเบื้องต้น โดยให้มีคนนำเสบียงมาส่งให้ งดการออกจากบ้านและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโควิด19

เมื่อมีอาการไข้ ไอ และหายใจลำบากให้รีบโทรศัพท์เพื่อประสานหน่วยฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือพื้นที่บริการสาธารณะสุขในพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัย และสุดท้ายคือ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ควรเดินทางเข้าไป เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันตนเองและดูแลคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโควิด19 ได้แล้ว