สถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64

สถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64

หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับ สถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างรุนแรงมาเกือบ 2ปี ซึ่งตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 11ล้านราย และมียอดเสียชีวิตมากกว่า 13,000ราย เป็นอันดับที่ 42ของโลกจาก 195ประเทศที่มาจากการเกิดคลัสเตอร์ในการแพร่เชื่อในกลุ่มนักการเมือง ดารานักท่องเที่ยว และแรงงานต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและการเสียชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดก็ยังไม่ลดจำนวนการติดเชื้อลงจากระลอกแรก แต่ก็ยังมีวิธีการรับมือในการติดเชื้อ รวมถึงมาตรการป้องกันและการช่วยเหลือด้านวัคซีนโควิดที่ดีขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64

ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ก็พยายามหามาตรการ การปฏิบัติตัว การป้องกัน รวมถึงมาตรการการเยียวยาต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(Covid-19) ค่อยอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้

          ล่าสุด ศบค. ได้ออกมาสถานการณ์โควิด-19 หลังจากที่คลายมาตราการล็อกดาวน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงห้างสรรพสินค้าบางส่วนกว่า 10วันที่ผ่านมา

ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน ว่าตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ก็ยังน่าเป็นห่วง เพราะมียอดผู้ติดเชื้อรายวันกว่า 1หมื่นราย แม้จะคงมาตรการแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการ ปลอดโควิด(Covid-free setting) การเว้นระยะห่างทางสังคม ควบคุมการเดินทาง รวมถึงการคัดกรองด้วย ATK(Antigen Test Kit) 

สถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64

โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เห็นถึงความสำคัญในชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคน จึงได้มีนโยบายในการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนทั่วประเทศฟรี แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ แม้จะเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนทางเลือกในการฉีดให้กับประชาชน และไม่เพียงแต่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากว่าทั่วไป เพราะประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสบางรายก็ยังติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลมาจาการฉีดวัคซีนของทางรัฐบาลที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน แต่ยี่ห้อวัคซีนที่นำมาใช้ฉีดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้น้อย

แค่นี้ก็ทำให้เห็นว่าชีวิตและสุขภาพของเราในการดำเนินชีวิตยังมีความเสี่ยงมากในการติดเชื้อและตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้ว เราจึงทำได้แค่ระมัดระวังตัวและคอยมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องการติดเชื้อโควิด-19อย่างเคร่งครัดพร้อมกับคอยอัพเดตสถานการณ์โควิด-19 เดือนกันยา64 อย่างใกล้ชิด