สถานที่รับตรวจเชื้อโควิด-19

สถานที่รับตรวจเชื้อโควิด-19

สถานที่รับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมค่าใช้จ่าย

           สถานที่รับตรวจเชื้อโควิด-19 ปัญหาที่ผ่านมาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 คือ การไม่สามารถเข้าถึงการตรวจเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทั่วถึง เพราะโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้มีการตรวจนั้นมีข้อจำกัดในการให้บริการหลายอย่างดังที่ปรากฎเป็นข่าว เช่น ปัญหาในเรื่องน้ำยาตรวจไม่เพียงพอ ปัญหาคนจำนวนมากที่ต้องการตรวจแต่มีความสามารถตรวจได้วันละจำนวนน้อย ๆ เป็นต้น

            ทำให้ในเวลาต่อมาโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตมีการประกาศแจ้งหยุดตรวจโควิด-19 อย่างไม่มีกำหนด แต่ก็ยังพอมีบางแห่งที่ยังคงรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมรายชื่อและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีดังนี้

 • โรงพยาบาลสุขุมวิท บริการรับตรวจเชื้อโควิด-19 โดยจองคิวผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 3,900 บาท รอฟังผล 1-2 วัน สนใจสอบถามรายละเอียดโทร 02-3910000 ขณะเดียวกันหากตรวจพบเชื้อเป็นบวกก็มีเตียงและ Hospitel ให้บริการรักษาด้วย
 • โรงพยาบาลปิยะเวท รับตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกเคส มีค่าตรวจประมาณ 4,000 บาท รอฟังผล 48 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดโทร 02-129-5555
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ จองคิวเข้ารับการตรวจด้วยระบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 4,200 บาท แต่หากต้องการตรวจพร้อมกับ x-ray ปอด ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,800 บาท และรับเฉพาะผู้ที่มีแสดงอาการเท่านั้น สอบถามรายละเอียดโทร 02-310-3000
 • โรงพยาบาลสินแพทย์-รามอินทรา รับจองการตรวจผ่าน googledrive sheet ทางแฟนเฟจของโรงพยาบาล เมื่อทำการจองแล้วจะมีทีมประเมินอาการก่อนเบื้องต้น มีค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 3,500 บาท รอผล 48 ชั่วโมง หากพบเชื้อเป็นบวกรับแอดมิท แต่จะมีการประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น โทร. 02-793-5000
โรงพยาบาลรับตรวจเชื้อโควิด-19
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ รับตรวจเชื้อ 2 แบบ ได้แก่ drive true มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท และแบบปกติรับตรวจเชื้อโควิด-19 วันละประมาณ 110 คน ราคา 3,000 บาท ทั้งสองวิธีมีใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตรวจฟรี วันละ 100 เคส การตรวจทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนจองคิวที่ 02-594-0020 และแจ้งผลทาง sms 2-3 วัน หากมีผลเป็นบวกจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการแอดมิท
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 international รับตรวจโควิด-19 ทุกเคส ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท และรอฟังผล 48-72 ชั่วโมง โทร. 02-033-2900
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ international รับตรวจผู้ที่มีอาการโควิด-19 แล้วเท่านั้น มีค่าตรวจ 5,500 บาท พร้อมหนังสือรับรอง
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ รับตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-50 ปี จองคิวตรวจล่วงหน้า 1 วันทางแฟนเฟจของโรงพยาบาล ราคาตรวจเริ่มต้นที่ 3,500 บาท โทร. 02-006-8888 และรอฟังผล 2-3 วัน
 • สถาบันบำราศนราดูร รับจองคิวตรวจแบบ Walk in เวลา 6.30-7.00 น. รับตรวจ 300 เคสต่อวัน และรับเฉพาะเคสที่มีอาการและความเสี่ยงสูงเท่านั้น เป็นบริการตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทราบผลได้ 24 – 48 ชั่วโมง
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ รพ.รามาธิบดี รับตรวจเคสที่ไม่มีอาการ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือตรวจเพื่อเข้าทำงาน สามารถ walk in เข้ารับการตรวจในเวลา 8.00-14.00 น. ราคาตรวจ 2,800 บาท หรือสอบถามโทร.091-774-6463
 • โรงพยาบาลรามคำแหง รับตรวจผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 เคสต่อวัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหลัง 15.00 น. หน้าแฟนเฟจของโรงพยาบาล และรอ sms แจ้งกลับเพื่อยืนยันคิว ราคาตรวจ 3,500 บาท รอฟังผล 6-8 ชั่วโมง โทร.02-743-9999
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว สามารถ walk in เข้ามาตรวจ รับ 10 เคสต่อวัน ราคาตรวจอยู่ที่ 3,500 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์ และรอฟังผล 48 ชั่วโมง โทร. 02-530-2556
 • โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ รับตรวจโควิด-19 แบบ Walk in ไม่จำกัดจำนวนเคส รับตรวจ 8.00-16.00 น. ในราคา 3,500 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์ และรอฟังผล 2-3 วัน โทร. 02-574-5000
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จองคิวการตรวจผ่าน call center เบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อน มีค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 4,500 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์ และรอฟังผล 48 ชั่วโมง โทร. 02-022-2222