สายพันธุ์โควิดที่น่าเป็นห่วง

สายพันธุ์โควิดที่น่าเป็นห่วง

สายพันธุ์โควิดที่น่าเป็นห่วง

           สายพันธุ์โควิดที่น่าเป็นห่วง องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้เฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 และจับตาเป็นพิเศษสำหรับการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน 10 สายพันธุ์  ซึ่งประกอบด้วย สายพันธุ์ B.1525 ที่เกิดการกลายพันธุ์ในบางตำแหน่ง และถูกค้นพบครั้งแรกที่
สหราชอาณาจักร (ยูเค) และประเทศไนจีเรียช่วงที่มีการบาดอย่างหนักในเดือนธันวาคม 2020

           ถัดมาคือ ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1427/B.1429 และสายพันธุ์ S477N ซึ่งถูกพบครั้งแรกในพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสายพันธุ์ B.1.616 ที่ถูกพบครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส ขณะที่โควิด-19สายพันธุ์ P.1 พบการระบาดหนักในบราซิล ซึ่งมีความรุนแรงกว่าเชื้อโคโรนาธรรมดา นอกจากนี้ยังมีการกลายพันธุ์เป็น P.2 ที่กำลังระบาดในนครรีโอเดจาเนโร และสายพันธุ์ P.4 ที่พบในพื้นที่รัฐมีนัสเชไรส์ของบราซิล


           นอกจากนี้ โควิด-19 สายพันธุ์ P.3 ซึ่งมีการกลายพันธุ์มาจาก P.1 และเป็นสายพันธุ์ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตและเฝ้าระวังติดตามเป็นพิเศษสำหรับไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่

           โควิด-19สายพันธุ์ B.1617 ที่พบครั้งแรกในประเทศอินเดียและขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆเกือบ20ประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าเชื้อโควิด-19สายพันธุ์อินเดียสามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมีอัตราการเสียชีวิตสูงจนเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศอินเดียในขณะนี้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังเร่งฉีดให้กับประชากรโลก

โควิด-19 ในประเทศอินเดีย

           สำหรับ ไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์ B.1.1.7 ถูกค้นพบครั้งแรกที่สหราชอาณาจักร แต่เดิมเชื่อว่าไม่มีความรุนแรงเท่าใด แต่จากรายงานล่าสุดพบว่าสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว และมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศอังกฤษตัดสินใจเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ซึ่งผลคือ มีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์นี้ลดลง

           นอกจากนี้ ยังมีไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1.351 ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ จึงนิยมเรียกว่า สายพันธุ์แอฟริกา โดยสายพันธุ์นี้เป็นเชื้อโควิด-19 ที่ค่อนข้างน่ากังวล เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วประกอบกับมีอัตราการเสียชีวิตสูง ขณะเดียวกันยังสามารถหลบหลีกจากวัคซีนได้ดีอีกด้วย

           และสายพันธุ์สุดท้าย คือสายพันธุ์ P.1 มีการค้นพบที่ประเทศบราซิล โดยเริ่มมีการแพร่ระบาดในพื้นที่แอมะซอนช่วงธันวาคม 2563 แต่ถูกพบในประเทศญี่ปุ่นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากบราซิล และขณะนี้สายพันธุ์ดังกล่าวได้แพร่กระจายไปแล้วกว่า 35 ประเทศ และยังมีการกลายพันธุ์เป็นโควิด-19 สายพันธุ์ P.2 และ P.4 อีกด้วย

           สาเหตุที่น่าวิตกสำหรับโควิด-19 สายพันธุ์ P.1 คือ ไวรัสสามารถผ่านทะลวงเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย และสามารถรอดพ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อตัวแรกแม้จะสามารถรักษาให้หายดีแล้ว แต่ก็มีโอกาสกลับมาติดซ้ำได้อีก และยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตสูง แม้ว่าจะมีวัคซีน แต่ก็พบว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ใช้ได้ผลแต่ไม่ 100%