สินมั่นคง ยกเลิกประกันภัยโควิด ลูกค้า

สินมั่นคง ยกเลิกประกันภัยโควิด ลูกค้า

        สินมั่นคง ยกเลิกประกันภัยโควิด ลูกค้า จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในประเทศยังไม่ท่าทีที่จะดีขึ้นเลยและยังไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนถึงจะดีขึ้นจากข่าวการแพร่ระบาดค่อนข้างที่จะสูงทวีคูณขึ้นทุกวันทำให้ประชาชนไม่มีความั่นใจในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตก็มีความเสี่ยงสูงบางคนเลือกที่จะทำประกันภัยโควิด เผื่อให้มีความมั่นใจขึ้นมาในอีกระดับและประชาชนคนบางกลุ่มที่อาจจะเลือกทำประกันภัยกับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย

จนวันนี้ได้มีข่าวออกมาจากทางบริษัท สินมั่นคงประกันภัย เรื่องของ ยกเลิกประกันภัยโควิดทำให้เป็นที่น่าจับตามองและทางบริษัทได้ออกมาระบุเป็นลายลักอักษรด้วยว่าบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่า สินมั่นคงประกันภัย ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด โดยยังระบุต่อด้วยอีกว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง

จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณะสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2IN1 ตามแบบและข้อความ

หมวดที่2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน และทั้งหมดนี้คือข้อความที่ทางบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจง

สินมั่นคง ยกเลิกประกันภัยโควิด

จากที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย(มหาชน) ได้ออกมาชี้แจง ในข้างต้นทำให้มีเอฟเฟคและช่วงเช้าของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขณะที่ราคาหุ้น บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) ต้องปิดตลาดลงในช่วงเช้าวันนี้ อยู่ในระดับที่ 36 บาท ปรับตัวลดลงกว่า 3.36% จากราคาวันก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับที่ทำจุดต่ำสุดของวันนี้ จากระดับสูงสุดที่ 37.25 บาทและมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะแถลงข่าว ถึงกรณีที่สินมั่นคงประกันภัย ใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” หรือ COVID 2in1