สูตรวัคซีนไขว้ในไทย

ถอดสูตรวัคซีนไขว้ในไทย

สูตรวัคซีนไขว้ในไทย จากการอัพเดตความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19ล่าสุด ที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีข้อจำกัดในการสั่งซื้อและนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แม้จะมีนโยบายการฉีดวัคซีนทางเลือก ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงยี่ห้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการฉีดได้อย่างเต็มที่ โดยจะมีกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนเพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชน แม้เวลาจะผ่านมาหลายเดือน การนำเข้าวัคซีนโควิด-19 และการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง จนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด19(ศปก.สธ.) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์ร่วมกับสาธารณสุขต่าง ๆ  ได้ออกมาอัพเดตสูตรการฉีดวัคซีนแบบไขว้ให้กับประชาชน

สูตรวัคซีนไขว้ในไทย

การอัพเดตวัคซีนโควิด-19ล่าสุดของประเทศไทยจะเห็นสูตรของการฉีดวัคซีนโควิด-19แบบไขว้ 2 สูตรด้วยกัน คือ

  • สูตรที่1 เข็มแรก วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 2 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ความห่างในการฉีด 3-4 สัปดาห์ ซึ่งตอนนี้เป็นวัคซีนหลักในการฉีดในกับประชาชนที่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกกลุ่ม ในประเทศไทย
  • สูตรที่2 เข็มแรก วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)ความห่างในการฉีด 4-12 สัปดาห์ จะฉีดให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ซึ่งสูตรการฉีดวัคซีนโควิดสูตรที่ 1 ได้เริ่มใช้ฉีดให้กับประชาชนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่สูตรในการไขว้ฉีดสูตรที่ 2 คาดว่าจะมีผลหรือเริ่มฉีดได้ในเดือนตุลาคม หลังจากที่ประเทศไทยจะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)ได้เพียงพอ เพราะในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะมีวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข้าไทย 10 ล้านโดส/เดือน

ถอดสูตรวัคซีนไขว้ในไทย

ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ทั้งสองเข้มแล้ว จะได้สิทธิ์ในการับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หรือวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เป็นเข็ม 3 ในการกระตุ้น ซึ่งประชาชนที่ได้รับในตอนนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไปต้องรอให้การนำเข้าเพียงพอก่อน คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2564

หลังจาการอัพเดตข้อมูลวัคซีนโควิด-19ล่าสุดของวันที่ 10 กันยายน 2564 ก็มีโรงพบาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกมาแถลงการณ์การขอยกเลิกการลงทะเบียนจองวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ให้กับประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงการปรับสูตรในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ซึ่งเหตุในการยกเลิกการลงทะเบียนและการรับวัคซีน คือ ไม่ตรงกับนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ที่ต้องใช้ สูตรวัคซีนไขว้ในไทย การติดตามข่าวสารการอัพเดตวัคซีนโควิด-19 จึงมีความสำคัญมากจึงอยากให้ประชาชนคอนติดตามอย่างใกล้ชิด