เศรษฐกิจของไทยทุกภาคส่วนต้องหยุด เพราะพิษ จากโควิด 19

 เศรษฐกิจของไทยทุกภาคส่วนต้องหยุด

          เศรษฐกิจของไทยทุกภาคส่วนต้องหยุด จากที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พิษเศรษฐกิจของไทยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หุ้น การลงทุนต่างๆและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพราะแม่ค้าตามท้องตลาดที่ขายของได้ไม่ดีเพราะต้องเจอกับ พิษโควิด และในช่วงเดือนเมษา เป็นต้นมาจนถึงเดือน กรกฎาคม ทุกคนคงทราบกันดีว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ตามพื้นที่ต่างๆ ทุกอย่างเริ่มที่จะชะลอตัวหรือบางภาคส่วนต้องหยุดทุกอย่างอย่างกระทันหัน

      จากข่าวกระแสรายวันระบุว่า ตอนแรกเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวตอนนี้อาจจะกลับมาสู่จุดที่หดตัวถึงแม้ว่าถ้าประเทศไทยจะไม่มีโควิด-19 เศรษฐกิจก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่แล้วกิจกรรมเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัวไม่มีการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจยิ่งด้วยสภาวะวิกฤตแบบนี้อาจจะต้องเผชิญสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแย่ในระยะยาวเพราะตัวเลขผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทำให้ทุกภาคส่วนต้องหยุดชะงัก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

แต่เศรษฐกิจยังมีจุดแข็งแรงคือกลุ่มเรื่องอาหาร เป็นศูนย์การกระจายสินค้าจำพวกอาหารแช่แข็ง ของแห้งที่ประชาชนยังต้องซื้อไว้กักตุน ภาคของการบริการส่วนของความสวยความงาม ที่จะต้องปิดตัวลงผู้ประกอบการยังไม่มีรายได้จะต้องส่งผลขาดสภาพคล่องไม่สามารถประคองธุรกิจได้ในระยะยาว หากรัฐบาลไม่แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้จะทำให้คนตกงานหลายล้านคนเพราะพิษโควิด-19 และถ้าหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดจะทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวแรง กลุ่มแรงงานแรกที่เสี่ยงตกงานสูงจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก ไฟฟ้า ยาง และเครื่องนุ่งห่ม เพราะไม่สามารถนำสินค้าส่งออกได้ จะทำให้ตลาดแรงงานมีความเปราะบางมากที่สุดในหลายรอบปี

โควิด ผลกระทบ

และนอนจากนั้นธุรกิจที่กระทบมาก นั่นคือธุรกิจการท่องเที่ยว อัตราในเรื่องของโรงแรมจากที่จำนวนตัวเลขเคยขึ้นในช่วงเดือนมีนา แต่ตั้งแต่เดือนเมษา เป็นต้นมาค่อยๆลดลงมา ในภาพรวมความเสียหายทางด้านการใช้จ่าย อุปโภคและบริโภค ค่อนข้างจะถดถอย บอบช้ำ การที่รัฐบาลได้ออกมาขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน กึ่งล็อคดาว ก็ทำให้ธุรกิจภาคการโรงแรม หรือรีสอร์ททำให้ต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีประชาชนที่จะออกมาเที่ยว หรือมาจองโรงแรมนั้นหดหายไปเยอะมาก ผลกระทบทางการเงินที่แน่ชัดเลยคือ รายได้ มันทำให้รายได้ของคนบางคนลดลง หรือบางคนหายไปเลยจะได้เห็นกันว่า มิติของรายได้นั้นได้รับผลกระทบเต็มๆอีกมิติหนึ่งเรื่องของรายจ่ายเราจะเห็นกันว่ารายจ่ายยังคงเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มรายจ่ายบางประเภทที่ไม่เคยมีอีกด้วย และทั้งหมดนี่คือผลกระทบของ โควิด-19