แจกจ่ายชุดตรวจ ATK

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศเลิศ

หลังจากที่มีการประชุมกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ อัพเดตสถานการณ์โควิดล่าสุด และได้ออกมาเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายใน แจกจ่ายชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  จำนวน 8.5 ล้านชุด เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใช้ในการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ตรวจทั่วประเทศ โดยจะเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ช่วยกระจายและแจกจ่ายชุดตรวจให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว

การแจกจ่ายชุดตรวจ ATK

จากการ อัพเดตสถานการณ์โควิดล่าสุด ตอนนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆกว่า 150 แห่งได้ส่งคำร้องขอชุดตรวจ ATK แล้วกว่า 1.6 ล้านชุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกมาว่าจะทำการ กระจายชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  พร้อมกันในวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนรับชุดตรวจได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงในกาติดเชื้อโควิด-19 โดยการตอบคำถาม 3 ข้อ เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ตามหน่วยบริการที่แจกชุดตรวจ

แจกจ่ายชุดตรวจ ATK

การลงทะเบียนรับชุดตรวจ ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) 

  • สำหรับประชาชนที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้รอการอัพเดตแอปพลิเคชั่นในวันที่ 16 กันยายน จะมีเมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” ให้ประชาชนได้ทำการลงทะเบียน (ส่วนประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังสามารถดาวน์โหลดและรอการอัพเดตพร้อมกันในวันที่ 16 กันยายนนี้ได้
  • ส่วนประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือสมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองและทำการยืนยันตัวตนในการรับ ATK (Antigen Test Kit)  ได้เลย

ผู้ที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  ฟรี

  • ผู้สูงอายุที่มีมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน)
  • ประชาชนที่มีอาการในการติดเชื้อโควิด-19 (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  • ประชาชนที่อยู่บ้านร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด
  • ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

แม้ว่าทางรัฐบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)รวมถึงหน่วยงานการบริการต่าง ๆ  มีนโยบาย แจกจ่ายชุดตรวจ ATK ฟรีให้กับประชาชน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 มาตลอด แต่ความช่วยเหลือก็ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมกลุ่มประชาชนทั่วประเทศ เราจึงต้องคอยอัพเดตสถานการณ์โควิดและช่องทางการติดต่อ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นข้อมูลในการรับสิทธิ์ต่าง ๆ