แผ่นแปะวัคซีน 3D printing microneedle vaccine patch

ข่าวโควิดอัพเดท 30/09/64 ข่าวดีสำหรับคนกลัวเข็ม Stanford กำลังพัฒนา แผ่นแปะวัคซีน 3D printing microneedle vaccine patch แค่แปะลงไปก็ส่งผ่านตัวยาไปกระตุ้นภูมิได้ รอทดลองใช้กับวัคซีน

printing microneedle vaccine patch

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม แผ่นแปะฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยแผ่นแปะฉีดวัคซีนเหล่านี้มีลักษณะเป็นแผงเข็มขนาดเล็กจิ๋วจำนวนมากโดยตัวแผ่นแปะฉีดวัคซีนนี้ผลิตจากน้ำตาลมอลโตส และแผ่นแปะนี้จะถูกเคลือบด้วยวัคซีน โดยได้เริ่มใช้และกับการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วิธีการใช้ แผ่นแปะวัคซีน

วิธีการใช้แผ่นแปะวัคซีน

วิธีการใช้เจ้าแผ่นแปะเข็มจิ๋วนี้ก็แค่กดลงบนผิวหนัง เมื่อเข็มละลายจะวัคซีนนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ