แพทย์ขอเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19

แพทย์ขอเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19

แพทย์ขอเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงยอดผู้ติดเชื้อที่มีเพิ่มมากขึ้นในส่วนของภายในโรงพยาบาล นอกจากจะมีผู้ป่วยที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคโควิด-19แล้ว ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19ร่วมด้วยซึ่งบางเคสอาการค่อนข้างหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากบางคนปอดไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติแล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นหลัก ซึ่งบางโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดในประเทศไทย ค่อนข้างขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเครื่องช่วยหายใจ ชุดPPE แล้วในปัจจุบันการแพร่ระบาดเป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นทุกวัน ทีมบุคลากรทางการแพทย์ขอความช่วยเหลือ บริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19

         ล่าสุดทางโรงพยาบาลบางแห่งได้มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปซื้อเครื่องช่วยให้หายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในส่วนมากประชาชนจะบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้และผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พอต่อการรักษา แพทย์เลยขอความร่วมมือจากประชาชนโดยขออนุญาติเปิดรับบริจาคเงินมากกว่าสิ่งของดีกว่า เพราะว่าถ้าทางโรงพยาบาลได้เงินบริจาคจากทางประชาชนจะได้นำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ

ทุกโรงพยาบาลพยามรับมือกับการที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทางหมอและพยาบาลทำงานจัดทำระบบตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นและยังจัดสรรระบบในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมุนเวียนกันเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของตนเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาปลอดภัย ในการแพร่ระบาดระลอก 3 นี้ ซึ่งจะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เพราะนั่นหมายถึงความเป็นความตายของชีวิตผู้ป่วย ที่ไม่สามารถหายใจเองได้แบบปกติในสภาวะปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง

เครื่องช่วยหายใจ มีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร เชื้อโควิด-19 เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะผ่านทางระบบหายใจ กระบวนการต่อไปเชื้อไวรัสจะผ่านเข้ามาทำลายปอดทำให้สภาพปอดโดยรวมของผู้ป่วยเองจะเริ่มหายใจเองได้ค่อนข้างลำบาก ถ้าผู้ป่วยเริ่มเข้าขั้นวิกฤตอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยต้องใช้ก็คือ เครื่องช่วยหายใจถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาให้ผู้ป่วยโควิด-19 หากถ้าหลายโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ที่จะคอยยับยั้งอาการของผู้ป่วยได้ จะต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤต เครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการของทางเดินหายใจที่ผิดปกติ เช่น ปอดหายใจเองไม่ได้ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจนี้จะส่งให้กับผู้ป่วยที่เริ่มมีสภาวะหายใจเริ่มล้มเหลว มีการหายใจผิดปกติคือถี่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าคาร์บอนได้ออกไซด์ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดเริ่มลดน้อยลง จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาหารปอดอักเสบขั้นรุนแรงและเกิดอาการชักได้