อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุด 06/10/2564

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุด หมอยง โพสต์ กล้ามนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีน mRNA เกิดในเด็กแต่หายเองได้

หมอยง

อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุด นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน Face book มีเนื้อหาใจความสำคัญเกี่ยวกับการเกิด เยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากการวัคซีนโควิด19 ชนิด mRNA จะพบในเด็กอายุประมาณ 12-17 ปี ส่วนมากพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง แต่ว่า อาการไม่รุนแรงมากหนัก ส่วนใหญ่มีอาการแต่อาการจะค่อยๆหายเองได้แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นเพราะมีการเฝ้าสังเกตอาการมากขึ้น

หมอยง

ล่าสุดขณะนี้มีการรายงาน อาการหลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA โดยพบในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยมากกว่ากลุ่มคนอายุมาก โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดในเด็กอายุ 12-17 ปี และเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง มักมีอาการหลังฉีดวัคซีนเข็ม2 มากกว่าการฉีดเข็มแรกอย่างชัดเจน การประเมินความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนโควิด19 ในเด็กต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง


ส่วนใหญ่มักเกิดอาการภายในช่วง 1-7 วันหลังฉีดวัคซีน แต่ต้องสังเกตอาการนานถึง 6 สัปดาห์ จากการสังเกตอาการพบส่วนใหญ่ อาการไม่รุนแรงมากหนัก สามารถหายได้เองใน 1 สัปดาห์ แต่มีบางส่วนที่ต้องรักษาด้วย IVIG


สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ ภายใน 3 เดือน ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจจะกลับมาปกติได้เอง แต่ยังไม่มีผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะยาว ส่วนการแนะนำให้หยุดออกกำลังกายภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด19 1-2สัปดาห์นั้น ไม่ได้ช่วยลดการเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด19 แต่ช่วยลดอาการการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่ให้มีความรุนแรงได้ ถึงแม้ความเสี่ยงต่อการเกิด เยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากวัคซีนโควิด19 ชนิด mRNA จะพบได้น้อย


แต่ยังต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนโควิด19 แต่ละชนิดเพิ่มเติม ว่าเด็กที่มีอายุ12-17 ปี เหมะสมกับวัคซีนโควิด19 ชนิดไหนมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และถ้าหากเกิดมีอาการหลังฉีดวัคซีน การส่งต่อและการดูแลรักษาที่เหมาะสม ผลกระทบระยะยาวต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจของเรา รวมทั้งการออกคำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน

สำหรับผู้ปกครองคนไหนที่มีความประสงค์อยากให้ลูกฉีดวัคซีนโควิด19 ชนิด mRNA ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ เยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากการฉีดวัคซีนโควิด19 ดูเพิ่มเติมนะคะ เพราะตอนนี้ผลวิจัยยังค่อยข้างน้อยมากต้องคอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ล่าสุด ว่าจะเลือกวัคซีนโควิด19 ชนิดไหนดีกว่ากันเพื่อความปลอดภัยของลูกเรามากที่สุด